27 de agosto de 2011

Voy a matarme por no haberte olvidado.